Uitgelezen

Lezen in tijden van Netflix

“Ik zou wel meer willen lezen, maar ik kom er niet meer toe.” Hoe vaak zou ik dat niet gehoord hebben de laatste jaren. Vrienden, familie… iedereen klaagt erover. In de krant klinkt het niet veel beter. “De leraar Nederlands leest niet graag en Vlaamse leerlingen scoren laag op begrijpend lezen”, staat er overal. Als het over onze leesgewoonten gaat, hoor je alleen maar onheilsberichten in de pers.

De Duitse uitgeefster Felicitas von Lovenberg (van het gerenommeerde Piper Verlag) maakt dezelfde droevige vaststelling, terwijl onomstotelijk bewezen is dat lezen toch ook zo heilzaam en prettig is. Over deze paradox schrijft Felicitas in Lezen in tijden van Netflix (Uitgeverij Cossee). Een warme en inspirerende ode aan het lezen! Een bloemlezing.

Over het gezelschap van boeken

“Ik verkies het gezelschap van een goed boek boven bijna ieder ander gezelschap, het geeft me innerlijke rust en het verlicht radeloosheid, angst en frustratie, het verschaft met troost en zin.”

Daarom dat ik een picknick met boeken zo kan aanraden!

Over de individuele leeservaring

“Als je gedachten tijdens het lezen van deze tekst inmiddels zijn afgedwaald, dan lees je goed. Het stilstaan en afdwalen langs eigen gedachtepaden is een essentiële, scheppende functie van het lezen… Voor veel lezers is die dialoog, die unieke vorm van gedachtewisseling, het eigenlijke wonder van de literatuur.”

Echter, als je gedachten tijdens het lezen hopeloos afdwalen naar je to-dolijst, heet dat doorgaans geen ‘unieke vorm van gedachtewisseling’ maar gewoon een saai boek. 

Over de impact van boeken op ons leven

“Boeken verrijken ons met ervaringen, gevoelens en inzichten, die we zonder hen zouden ontberen – en verrijken ons zodoende met vergelijkingsmateriaal. Hoeveel huwelijken als die van Emma en Charles Bovary zijn er gesloten omdat een van beide betrokkenen – meestal de vrouw – meende een romance te beleven die in een roman niet zou misstaan (wat bij Emma Bovary ook zo was) en de man niet opgewassen bleek tegen de hartstochten van zijn vrouw?”

Wist je dat Felicitas van haar eerste man scheidde naar aanleiding van een roman? Literaire roddels… I like! 

Throwback naar een heerlijk leesuurtje in de spa in Travemünde! 

Over lezen en de liefde

“Vrouwen houden van mannen die lezen, maar mannen houden doorgaans niet van lezende vrouwen, wil het cliché.”

De voltallige mannelijke TIHWR-redactie bevestigt dat dit cliché niet klopt, toch Kurt?

Over de lat hoog leggen

“Romans lezen maakt ons weliswaar empathischer en kritischer, maar het maakt ons ook veeleisender en verwachtingsvolle. Sommige hartstochtelijke lezers worden er misantropisch van. ‘Hou meer we vertrouwd raken met goede boeken, hoe kleiner de kring van mensen wordt waarin we ons nog prettig bewegen,’ merkte Ludwig Feuerbach op.”

De TIHWR-redactie onthoudt zich van commentaar.

Over gedeelde boekenkasten

“Misschien is gezamenlijk huizenbezit als cement voor een huwelijk overschat. Ik vermoed dat de veiligste verzekering voor een levenslange verbintenis een samengevoegde bibliotheek is. Wie zijn boekenbezit samenvoegt, legt daarmee de basis voor gedeelde herinneringen…”

Voor de TIHWR-redactie is ‘de gemeenschap van goederen maar scheiding van boeken’ een standaard clausule bij iedere vorm van samenwonen. Overdreven? Nee hoor!

PS. Ik interviewde Felicitas onlangs voor Knack.be. Dat interview lees je hier.