• Uitgelezen

    Mevrouw Hemingway

    ‘Aha.’ Toen hij glimlachte, leek hij meer op die foto aan haar muur. ‘Waarop liep het stuk? ‘Hij wilde met me trouwen.’
‘En u niet met hem?’
‘Nee. En zijn vrouw wilde…